Onödiga varianter?

Bilden visar en Riksdaler 1615 med stora sköldar (foto MISAB 24). I SM-boken är årtalet 1615 uppdelat i två varianter; små sköldar (sm 23a) och stora sköldar (sm 23b). Roberto Delzanno har gått ett steg längre och anger “små separerade” (smb 12), “små grupperade” (smb 13) och “stora grupperade” sköldar (smb 14). Själv kan jag utan att ha grävt särskilt mycket visa upp 4 tydligt olika stampar.

Bilden längst till vänster visar vad väl alla anser vara “stora sköldar” och de övriga har i respektive katalog ansetts vara “små sköldar”. Visserligen är det svårt att få till skalan exakt när man gör ett sådant här bildmontage, men nog ser det ut att vara fyra olika storleksvariationer. Och om det är variationer, ska man då verkligen ta upp dem som varianter i en myntförteckning?

Jag har som huvudregel att en variant bör vara så tydlig att man kan stå på en mässa och veta vad man håller i handen, utan att behöva jämförelsematerial. Jag är givetvis inte helt konsekvent eftersom jag också grottat ner mig i knappologin när det gäller intressanta mynttyper, men som regel anser jag att storleksvariationerna blir för många om de överstiger två (stor och liten).

Falcoin