Ny variant att registrera

Bilden är hämtad från SM-boken och visar det, till nu, enda kända exemplaret av Västeråsfyrken med årtalen 30 på åtsidan och 31 på frånsidan. Min förtjusning var stor när jag i katalogen till Aurum 6 hittade nedanstående bild som också var beskriven som “Västeråsfyrk 30)(31”.

Ännu roligare blev det när jag såg att A:et på frånsidan var av en helt annan typ och det här alltså är en helt ny variant som inte uppmärksammats tidigare. Intressant också att inte heller åtsidorna är stampidentiska vilket gör att man kan ifrågasätta om detta verkligen är en tillfällighetsprägling som man tidigare trott.

Inte nog med detta; enligt Appelgren förekommer “Aurums” stora A enbart 1531, men “Antells” A förekommer både 1530 och 1531. Eftersom Antells ex är mycket otydligt så tänkte jag göra en stampjämförelse med en ordinär fyrk med samma A och se om det verkligen är “31” på frånsidan. Den enda tillräckligt bra bild jag hittade fanns i Tuve Lindebergs samling som såldes på MISAB 10.

Döm om min förvåning när jag upptäckte att detta ex också var en 30)(31 och alltså felbeskriven i katalogen. Här syns frånsidans 31 tydligt och den är stampidentisk med Antells ex, så därmed var den saken fastställd. Åtsidan är något dubbelpräglad men man ser ändå att den är stampidentisk med Aurums ex. Den skillnaden utgör dock ingen ny variant. Så nu finns det alltså 2 kända ex, varav 2 varianter, i privat ägo av denna hybrid!

Det är upptäckter som denna som uppväger alla timmar av mestadels fruktlöst letande i gamla kataloger.

Falcoin