Några mynt till…

Det är ovanligt få mynt på MISAB 30 där jag kan bidra med provenienser, men det skadar ju inte att visa bilder på de jag har.

Nr 526. 4 Mark 1754 såldes senast på Heidrun Höhns auktion 90 (2018). Jag känner till 9 exemplar av detta sällsynta årtal.
Nr 589. Kastmyntet till minne av prins Karl Gustavs födelse 1782. Detta ex såldes även på Ahlström 61 år 2000. Den finns idag 13 kända exemplar i privat ägo och detta utgör faktiskt 1/4 av den präglade upplagan.
Nr 726 som är en 4 Riksdaler Riksmynt 1856 med 1855 års bild. Ex Aurum 5 (2009) och ex Ahlström 10 (1975). Jag känner till 20 exemplar i privat ägo.

Utöver de mynt jag visat bilder på så har jag även undersökt följande katalognummer: 308, 317, 325, 332, 338, 368, 382, 385, 386, 443, 506, 523, 528, 549, 621, 638 och 642. Inte i något av dessa fall har jag funnit matchande bilder i de senaste 50 årens auktionskataloger. Förmodligen tillhör dessa samma kategori av mynt som MISAB skrev om i sitt senaste inlägg på Facebook; De flesta av dem kommer säkerligen från en eller flera mycket gamla samlingar.

Även om jag för närvarande inte kan visa raritetssidor med bilder så är registren uppdaterade med rätt antal kända ex. Klicka bara på “Raritetssidan” i menyraden och navigera efter länkarna så hittar ni registren. Karl XI:s mynt bör dock stå lite inom parentes eftersom jag där ännu inte gått igenom exempelvis Ahlströms lagerlistor och har därför inte upprättat något register. Flera av de mynten kan dessutom härstamma från Törngrens, Wennbergs och Järnums samlingar. Gamla samlingar det också vid det här laget, men knappast de som MISAB skrev om i Facebookinlägget.

Falcoin