Bonus

Jag samlar på gamla auktionskataloger, inte för dess egen skull utan för deras innehåll. Oftast är det “rena” kataloger utan anteckningar, men inte så sällan har den förste ägaren ägaren åtminstone skrivit sitt namn på den. Ibland har han även gjort noteringar om slutpriser och kanske även namnen på en del köpare. Det senare är det jag värderar högst eftersom jag forskar om provenienser. Mycket mer sällan hittar man något instoppat i katalogen, något som ägaren tyckte var relevant just då. Ett exempel på en sådan “bonus” är nedanstående tidningsurklipp som jag hittade i en Holmbergkatalog från 1925. Mycket intressant!

Falcoin