Märkliga resultat

Oct 03 2018

Som jag tidigare skrivit om så hade vi en i mitt tycke rätt elegant teori om att en arabisk 2:a i valören på Karl XI:s 2 Mark 1664 skulle vara ett tecken på en lägre silverhalt enligt den nya myntordningen det året. Igår ringde Roger Jonsson och berättade att han analyserat en del mynt och att resultaten inte blivit som han tänkt. “Jag försökte med ren tankekraft att tvinga analyspistolen att visa de svar jag ville ha, men det var hopplöst, det blev tvärt om. Arabisk 2:a har tydligt högre silverhalt både på 2 Mark och 2 Öre. Märkligt nog gäller detta även 1669 där det finns 2 Mark med båda valörvarianterna och där ska det ju enligt myntordningen inte vara någon skillnad.”

Nu är det fortfarande alldeles för få mynt som ingår i undersökningen men det räcker för att vi får skrota teorin. I stället infinner sig en annan fråga och det är hur väl man egentligen följde myntordningen. Sven Olof Källerholm har upptäckt något liknande med 1-öringarnas vikter. Det finns ocirkulerade mynt som kraftigt understiger den rätta vikten och samtidigt finns det slitna mynt med en tydligt högre vikt. Sådant förekommer naturligtvis ibland men enligt Källerholm är det bland 1-öringarna alldeles för vanligt för att kunna inordnas under någon normalfördelningskurva. Han tror att man helt enkelt inte hade tillräckligt bra kontroll.

När man tänker på hur förhållandena var på myntverket under 1660-talet så är det mycket som tyder på att Källerholm har rätt. 1663-1665 och i början av 1669 fanns det periodvis ingen myntmästare på myntverket så personalen där fick klara sig själva och 1665-1668 var Abraham Kock myntmästare och han var ju en person som visste exakt var gränserna gick och hur mycket man kunde töja på dem. Klart är i alla fall att om Kammarkollegiet inte hade tillräckligt bra koll på att myntordningarna följdes så kunde nog både vikter och silverhalt variera ganska mycket. Ordet “kvalitetssäkring” var inte uppfunnet på den tiden.

Det ska dock sägas att silverhalten på 4 Mark 1664 faktiskt följer vår teori. Varianten med långa palmblad har tydligt högre silverhalt. I min typförteckning kommer jag dock inte att bry mig om myntordningen där heller när det ser ut som det gör med de lägre valörerna. Det stör mitt ordningssinne, men man måste ju vara pragmatisk och rätta sig efter förutsättningarna. 

Falcoin