Raritetssidan – Karl XV

1 Dukat 1867     (mm TS)            7 kända ex     sm 8b

1 Carolin 1871   (stort öra)         10 kända ex     sm 12b

1 Carolin 1872   (stort öra)            7 kända ex     sm 13b

2 Riksdaler Riksmynt 1862                   13 kända ex     sm 25

1 Riksdaler Riksmynt 1862                    9 kända ex     sm 30

50 Öre 1862 med slutet E                    9 kända ex     sm 35

25 Öre 1862                                8 kända ex     sm 36

10 Öre 1862                               8 kända ex     sm 43