Raritetssidan – Karl XIV Johan – Provmynt

1 Riksdaler Banco

1829                            7 kända ex     sm 179

1/3 Riksdaler Banco

1829                             6 kända ex     sm 181

1/6 Riksdaler Specie

1829                             5 kända ex     sm 182

1 Riksdaler Specie 1822 (ringpräglad)

Silver                            3 kända ex     sm 195a

Koppar                           2 kända ex     sm 195b