Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1/3 Riksdaler Banco 1829

ex 1. 

kvalitet MS 65

?–> Eric P. Newmans samling –> Heritage auctions (2014) –>?

(Heritages foto)

ex 2. 

kvalitet 01 “obetydlig kantspricka”

Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) –>?–> Sten Törngrens samling –>Spinks auktion i London 2000 –>?–> Ahlström 66 (2002) –>?

Provenienskedjan baseras på att detta är enda kända exet med en tydlig kantspricka. Lite oroande dock att Holmberg kallar det för “kantskada”. (Spinks foto)

ex 3. 

kvalitet 1+/01 “tunn repa i frånsidans fält”

?–> Karl-Erik Schmitz samling –> Spinks auktion i Zürich 1991 –> Louis Collins, USA –> Heritage Rare Coin Gallery (1991-1992) –> Antikören 11 (1992) –>?–> MISAB 29 (2018) –> RF:s samling 

Myntet lades också ut till försäljning på SBC auktion 28 i september 1991 men återköptes då av Heritages. (Spinks foto)

ex 4. 

kvalitet 1+/01)(1+

Sven Svenssons samling –> SNF auktion 140 (2000) –> Harry Ungfeldts samling (2000-2015) –> MISAB 16 (2015) –> C.Ohlssons samling 

(Foto MISAB 16)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

?–> Hirsch 2 (1970) –> LGJ:s samling

Det ser ut som en stampklump kl 8 på frånsidan, men säker kan man ju inte vara. (Foto Hirsch 2)

ex 6.

kvalitet 1/1+

?–> MISAB 30 (2019) –> C. Ohlssons samling

(Foto MISAB 30)

Andra kända försäljningar:

ex. Ahlström 30 (1984) kvalitet 1/1+

Det är flera dåliga bilder nu, så det är för osäkert att räkna alla som enskilda exemplar. Det kan vara samma som kommer igen. Det här kan exempelvis vara samma ex som senare såldes på MISAB 30 (ovan) men det kan man inte vara säker på. (Foto Ahlström 30)

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 0

ex. Hirsch 2 (1970) –> Yngve Almer