Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler Banco 1829

ex 1. 

kvalitet 01/0, “obetydliga repor”

Ahlström 50 (1994) –>?–> MISAB 27 (2018) –> M. Rehborgs samling

(Foto MISAB 27)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Ahlström 56 (1997) –> A.Klintorphs samling (1997-2014) –> Tradera 2014 –> J.O.B:s samling 

(Foto Ahlström 56)

ex 3. 

kvalitet 01/0

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Burmesters samling (1899-1907) –-> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Claes-Olof Algårds samling (1966-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Louis Collins, USA –>Heritage Rare Coin Gallery –> SBC auktion 28 (1991) –> Jan Anderssons samling –>Julius Haganders samling (1991-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –>Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 28 (2018) –> C. Ohlssons samling

(Foto Hagander 3)

ex 4. 

MS 63 (NGC)

Eric P. Newmans samling –> Heritage auktion (2014) –>?

Dom flesta svenska mynten i Newmans samling ingick i hans förvärv av Edvard Greens samling 1936. Den proveniensen fanns dock inte angiven för detta mynt och det är okänt var det kommer ifrån. Man kan dock utgå från att Newman haft det i sin ägo mycket länge. (Heritage foto)

ex 5. 

kvalitet 01, “repor”

Israel Berghmans samling –> mynhandlare Jacques Schulman (1921) –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace Brand ärver den del av samlingen som innehåller Berghmans mynt (1926-1946) –> mynthandlare B.G.Johnsson, St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1982) –>Ahlström 26 (1982) –> svensk samling –> finsk samling –> Holmasto 128 (2014) –>RF:s samling 

Tråkigt nog har detaljerna i provenienskedjan gått förlorad efter Ahlström 26, men det berättas att myntet då köptes av en svensk samlare som senare sålde hela sin samling till en finsk storsamlare. (Foto Holmasto 128)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “hack och repor”

Hirsch 15 (1980) –>?–> Hirsch 39 (1990) –>?–> Myntgalleriet 2 (1994) –>Sten Törngrens samling (1994-2012) –> MISAB 7 (2012) –> Markus Sandgrens samling

(Foto MISAB 7)

ex 7. 

kvalitet 1+/01 “ett par kanthack, rispor”

?–> kung Farouks samling –> Sothebys auktion “The Palace Collection of Egypt” (1954) –> J.Pedersens mynthandel (1954-1986) –> Harry Ungfeldts samling (1986-2015) –>MISAB 16 (2015) –> O.Furres samling 

(Foto MISAB 16)

Andra kända försäljningar:

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmbergs Mynthandel

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) k