Karl XI är inlagd på Typsamlingssidan

Oct 17 2018

Det tog naturligtvis lite längre tid än jag trodde att det skulle göra, men nu är min typförteckning över Karl XI:s mynt färdig att visas upp. Att säga att den är “klar” skulle dock vara för mycket sagt eftersom det nog finns behov av rättningar och tillägg under en lång tid framöver. Men någon gång måste man ju sätta ner foten även om man vill göra mer.

En mastig myntning var det i alla fall under Karl XI:s tid. Jag har fått ihop 139 typer och drygt 500 löpnummer, fördelat på 12 flikar. I stort sett dubbelt så mycket som för Karl XII. Jag har tänkt mig en 13:onde flik också med provmynt avslag och andra tillfälliga präglingar, men dessa ingår inte i den egentliga förteckningen så det är ingen brådska.

Det ska också sägas att det för en så här produktiv myntperiod är svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att vara helt konsekvent när man gör en förteckning. En del val som jag gjort, exempelvis indelningen av porträttyper, kan diskuteras och naturligtvis göras på andra sätt. Jag har dock försökt att hålla mig efter den linje som stakades ut i SMH (Frihetstiden) eftersom det kändes rätt för mig. Det innebär bland annat att myntorten är underordnad valören och årtalet; 2 Mark från Landskrona är till exempel placerad bland de andra 2-markerna från Stockholm. Ändå lätt att hitta bara genom att bläddra. Jag har dock inte gått så långt att jag gjort detsamma med kastmyntet till begravningen; det ligger i en egen flik sist bland silvermynten. Är det fler än ett kastmynt hos någon regent och av olika valör dessutom så tycker jag att de ska vara samlade på ett ställe. Det är ett av få saker jag inte gillar hos SMH där kastmynten är utspridda.

Nåväl, titta igenom sidorna och påpeka gärna om det är något som ni tycker är fel. Nu ska jag ta mig en kaffetår!

Falcoin