Kända samlingar – Ingelius, Ernst (1887-1977)

Nedanstående minnesskrift är huvudsakligen hämtad från Holmastos hemsida 2023. Myntförteckningen bygger på försäljningarna på Holmastos auktioner 163-165.

Under våren 2023 har Mynthandel Holmasto äran att auktionera boktryckaren Ernst Ingelius samling av svenska mynt. Ernst Fredrik Ingelius föddes 3.8.1887 i Helsingfors som son till redaktören och kompositören Hugo Ingelius (1853–1899) och dog i samma stad 26.6.1977. Sin yrkeskarriär gjorde Ingelius inom tryckeribranchen och hade olika positioner bland annat som faktor innan han 1922 öppnade sitt egna företag, Ernst Ingelius Boktryckeri. Vid sidan av företagsverksamhet var Ingelius aktiv i olika föreningar åtminstone inom bibliofili, filateli och numismatik.

Som samlare var Ingelius enligt eget utsago ”allrounder”, han skaffade sig allt från mynt, medaljer och frimärken till gamla böcker, Helsingfors-bilder och snusdosor. Här några block ur tidningen Nya Pressens intervju rubricerad ”Penningmatador” från den 20 november 1957:

”Gott om rekvisita till ett kuriosakabinett, och ett präktigt nederlag i fall det gällde att starta antikaffär, det är vad boktryckaren sammanbragt under ett långt och verksamt samlarliv. Han började redan i tredje klassen i lyceet, när han kom över ett romerskt mynt med kejsar Neros porträtt.”

”Neros slant blev upptakten. Sen dess har hr Ingelius samlat oförtrutet i sextio år.”

”Det charmfulla med honom är att han är så allround. Även bland samlare finns numera en sorglig tendens till specialisering, till inborrning i ett enda avgränsat fack. Icke så boktryckaren. Hans samlariver är av det generösa slaget.”

”Hela den svenska regentlängden från Olof Skötkonung finns med bland hans nordiska mynt. Olofs peng är tunnsliten män kan ännu läsas: Olaf Rex. En fyrkantig 16-öring från Gustav Vasas tid är präglad på Åbo slott.”

Medeltida mynt

163-110Olof SkötkonungPenningSigtuna995-1022smh 29
164-111Valdemar BirgerssonPenning brakteatLödöse1250-1275smb 132
163-111Valdemar BirgerssonPenning brakteatLödöse1250-1275smb 134
164-111Valdemar BirgerssonPenning brakteatLödöse1250-1275smb 135
165-96Valdemar BirgerssonPenning brakteatLödöse1250-1275smb 137
163-112Magnus LadulåsPenning brakteatSkänninge1275-1290smb 164
165-96Magnus LadulåsPenning brakteatSkänninge1275-1290smb 164
163-113Magnus ErikssonPenning1340-1354smb 211
165-96Magnus ErikssonPenning1319-1363
163-114Albrekt av MecklenburgPenning brakteatSöderköping1364-1389smb 294
164-113Erik av PommernÖrtugStockholm1396-1439smb 300
163-116Erik av PommernÖrtugStockholm1396-1439smb 305
163-115Erik av PommernÖrtugVästerås1396-1439smb 307
164-114Erik av PommernAbo (6 pennig)Åbo1396-1439smb 315
164-115Kristoffer av BayernÖrtugStockholm1441-1448smb 329
163-117Karl Knutsson BondeÖrtugStockholm1448-1470smb 336
164-116Karl Knutsson BondePenning brakteatStockholm1448-1470smb 358
163-118Karl Knutsson BondeÖrtugÅbo1448-1470
164-117Karl Knutsson BondeÖrtugÅbo1448-1470smb 355
164-118Kristian IÖrtug Stockholm1457-1464smb 368
163-119Sten Sture den äldreÖrtugStockholm1470-1497
1501-1503
smb 378
163-120Sten Sture den äldreÖrtugStockholm1470-1503smb 383
164-119Sten Sture den äldreÖrtugVästerås1470-1503smb 394
165-98Sten Sture den äldre1/2 ÖrtugVästerås1470-1503smb 402
164-120Sten Sture den äldre1/2 ÖrtugVästerås1470-1497
1501-1503
smb 412
164-121Sten Sture den yngre1/2 ÖrtugStockholm1512-1520smb 489
164-122GotlandLot: penningar (4 ex)Visby1120-1280smb 25,
33 och 34
164-123GotlandLot: Örtugar (3 ex)Visby1290-1450smb 47
165-96

Gustav Vasa

165-1011 Fyrk utan årStockholm
164-1251 Mark 1558Stockholmsm 125
164-1241 Mark 1560Stockholmsm 129
165-1001/2 Mark 1540Västeråssm 158b
163-1211 Mark 1543Svartsjösm 179
163-1221/2 Mark 1541Svartsjösm 188
164-1261/2 Mark 1543Västeråssm 197a
163-12316 Öre klipping 1556Åbosm 232
163-1242 Öre 1540Västeråssm 161b
163-125Örtug 1530Stockholmsm 69b

Erik XIV

164-12816 Öre klipping 1563Gråmunkeholmensm 44d
163-12616 Öre klipping 1564Gråmunkeholmensm 45
164-12916 Öre klipping 1568Gråmunkeholmensm 49
163-127Ferding 1561Revalsmb 104
163-128Ferding 1562Revalsmb 109
164-130Lot: Ferdingar (2 ex)Reval
163-129Lot: Solidus (6 ex)Reval
165-105Lot: Solidus (9 ex)Reval

Johan III

163-130Daler 1573Stockholmsm 34a
163-1311/2 Mark 1581Stockholmsm 68
163-1342 Öre 1570Stockholmsm 72
163-1351 Öre 1576Stockholmsm 82
164-133Fyrk 1592Stockholmsm 129
163-1324 Mark klipping 1569Stockholmsm 134c
164-1314 Mark klipping 1571Stockholmsm 136
163-1338 Öre klipping 1591Stockholmsm 147a
165-1088 Öre klipping 1591Stockholmsm 147a
164-1324 Öre klipping 1591Stockholmsm 154
163-136Lot: småmynt (5 ex)Stockholm
164-134Lot: småmynt (12 ex)Stockholm
165-109Lot: småmynt (4 ex)Stockholm
164-135Lot: Solidus (7 ex)Reval

Sigismund

163-1371/2 Öre 1597Stockholmsm 23a
165-187Fyrk 1593Stockholmsm 26a

Karl (IX) Riksföreståndare

163-1381/2 Öre 1599Stockholmsm 26

Karl IX

164-1364 Mark 1606Stockholmsm 42
163-1394 Mark 1608Stockholmsm 44b
164-1371 Mark 1606Stockholmsm 60a
165-1871 Öre 1609Stockholm
165-1871 Öre 1611Stockholm

Gustav II Adolf

163-1401 Riksdaler 1617Stockholmsm 30
164-1381 Öre 1619Stockholmsm 83
164-1381 Öre 1621Stockholmsm 85
165-187Lot: 1 Öre (2 ex)Stockholm
163-1421/2 Öre 1615Stockholmsm 91b
163-1412 Öre 1624 RRKalmarsm 115
163-1451 Öre klipping1625Sätersm 133
164-1411/2 Öre klipping 1625Sätersm 139
163-1451 Fyrk 1624Sätersm 145
164-1431 Fyrk 1624Sätersm 145
164-1401 Öre klipping 1626Sätersm 151b
164-1391 Öre klipping 1325Nyköpingsm 159
163-1441 Öre klipping1626Nyköpingsm 160
163-1471 Öre 1629Sätersm 167i
164-1451 Öre 1627Nyköpingsm 181c
163-1431 Öre 1628Nyköpingsm 184b
163-1481 Öre 1629 Nyköpingsm 185a
164-1451/2 Öre 1627Nyköpingsm 186
163-1481/2 Öre 1628Nyköpingsm 188
163-1481 Fyrk 1629Nyköpingsm 193
163-1461/2 Öre 1627Arbogasm 198
164-1421 Fyrk 1627Arbogasm 201
163-1491 Thaler 1632Augsburgsmb 308
164-1471 Thaler 1632Nürnbergsmb 380
163-150Lot: besittningsmynt (8 ex)
163-151Likfärden 1632-1634 (medalj)
164-144Lot: rundmynt i koppar (7 ex)Säter och Nyköping
165-113Lot: rundmynt i koppar (5 ex)Säter och Arboga
165-114Lot: kopparklippingar (3 ex)Säter och Nyköping
165-116Dukat 1633Erfurt

Kristina

165-1171 Riksdaler 1639Salasm 10c
163-1531 Riksdaler 1640Salasm 11
164-1481 Riksdaler 1641Stockholmsm 12
163-1541 Riksdaler 1643Stockholmsm 15
164-1481 Riksdaler 1646Stockholmsm 18b
163-1552 Mark utan årStockholmsm 65g
163-1568 Öre 1634Stockholmsm 66
163-1571 Öre 1638Sätersm 114
163-1581 Öre 1639Sätersm 115
163-159Lot: 1 Öre i koppar (5 ex)Avesta
164-153Lot: 1 Öre i koppar (5 ex)Avesta
164-154Lot: 1/4 Öre (21 ex)Avesta
164-149Lot: 1 Öre i silver (4 ex)Stockholm
164-149Lot: besittningsmynt (7 ex)Livland, Riga, Reval

Karl X Gustav

163-1602 Mark 1657Stockholmsm 19a
164-1551 Öre 1656Stockholmsm 30
163-1611/4 Öre 1655Avestasm 60
163-1611/4 Öre 1656Avestasm 61
163-1611/4 Öre 1657Avestasm 62
163-1611/4 Öre 1659Avestasm 65
163-1611/4 Öre 1660Avestasm 66

Karl XI

163-1628 Mark 1692Stockholmsm 64
163-1634 Mark 1688Stockholmsm 82
164-1574 Mark 1690Stockholmsm 84
163-1644 Mark 1691Stockholmsm 85
165-1214 Mark 1693Stockholmsm 87
163-1654 Mark 1695Stockholmsm 89
164-1584 Mark 1696Stockholmsm 90
164-1592 Mark 1664Stockholmsm 104a
163-1662 Mark 1669Stockholmsm 124a
163-1672 Mark 1671Stockholmsm 126a
165-1222 Mark 1672 RRStockholmsm 128a
163-1682 Mark 1689Stockholmsm 150
163-1692 Mark 1692Stockholmsm 153
164-1612 Mark 1694Stockholmsm 155
163-1702 Mark 1695Stockholmsm 156
164-160Lot: 2 Mark (3 ex)Stockholm
165-123Lot: 2 Mark (2 ex)Stockholm
163-1711 Mark 1693Stockholmsm 184
165-124Lot: 1 Mark (3 ex)Stockholm
163-172Lot: 5 Öre (5 ex)Stockholm
163-173Lot: 4 Öre (4 ex)Stockholm
164-162Lot: 4 Öre (6 ex)Stockholm
165-125Lot: Öresmynt i silver (21 ex)Stockholm
165-187Lot: 2 Öre (2 ex)Stockholm
163-1742½ Öre km 1661Avestasm 336
163-176Lot: 2 Öre km (4 ex)Avesta
163-1751 Öre sm 1685Avestasm 362
164-163Lot: 1 Öre sm (5 ex)Avesta
164-164Lot: 1/6 Öre (17 ex)Avesta
165-127Lot: Öresmynt i koppar (7 ex)Avesta
163-1771/3 Thaler 1674Pommern-Stettinsmb 816

Karl XII

163-1801 Riksdaler 1707Stockholmsm 27
164-1651 Riksdaler 1713Stockholmsm 28a
163-1811 Riksdaler 1718Stockholmsm 29a
164-1664 Mark 1697 RRStockholmsm 37
163-1824 Mark 1700Stockholmsm 42
165-1284 Mark 1701Stockholmsm 43
163-1834 Mark 1702Stockholmsm 44
165-1294 Mark 1716Stockholmsm 55
163-1842 Mark 1700Stockholmsm 61
165-1282 Mark 1701Stockholmsm 62
164-1672 Mark 1704 SStockholmsm 65
163-1852 Mark 1712Stockholmsm 73
164-1671 Mark 1604 RStockholmsm 86
164-1695 Öre 1702 SStockholmsm 102
164-169Lot: 5 Öre (9 ex)Stockholm
164-1692 Öre 1717Stockholmsm 120
164-169Lot: 1 Öre (9 ex)Stockholm
163-1794 Caroliner 1718Stockholmsm 142
164-1682 Caroliner 1718Stockholmsm 143
163-1862 Daler 1716Avestasm 181
164-1701/2 Daler 1715Avestasm 194
165-1331/2 Daler 1718Avestasm 194
165-135Lot: 1/6 Öre (6 ex)Avesta
163-187Lot: Nödmynten (10 ex)Stockholm
165-135Lot: Nödmynten (8 ex)Stockholm

Ulrika Eleonora

163-1882 Mark 1719Stockholmsm 6
164-1715 Öre 1719Stockholmsm 9
164-1711 Öre 1720Stockholmsm 10
163-1891/2 Daler 1720Avestasm 23
165-135Lot: 1 Öre km (11 ex)Stockholm

Fredrik

164-1731 Riksdaler 1721 (jubileum)Stockholmsm 60a
163-1911 Riksdaler 1731 (dubbelporträtt)Stockholmsm 71
164-1751 Riksdaler 1750Stockholmsm 92
163-1931/4 Riksdaler 1723Stockholmsm 102
163-19210 Öre 1739Stockholmsm 123
164-17510 Öre 1741Stockholmsm 125
164-1755 Öre 1732Stockholmsm 137
163-1925 Öre 1736 SStockholmsm 140
164-1755 Öre 1737Stockholmsm 141
164-1745 Öre 1738Stockholmsm 142b
163-1925 Öre 1746Stockholmsm 150
165-139Kröningen 1720Stockholmsm 185a
164-175Lot: 1 Öre (6 ex)Stockholm
165-143Lot: Öresmynt i silver (15 ex)Stockholm
163-1941/2 Daler 1747Avestasm 304
163-1951 Öre sm 1737Stockholmsm 346
165-144Lot: Öresmynt i koppar (44 ex)Avesta och Stockholm
165-145Lot: Öresmynt i koppar (9 ex)Avesta och Stockholm
163-196Lot: 3 Heller (4 ex)Hessen-Kassel
163-197Lot: 3 Pfennige (7 ex)Wismar

Adolf Fredrik

163-1981 Riksdaler 1762Stockholmsm 51
164-1771 Riksdaler 1770Stockholmsm 59b
163-1992 Daler sm 1770Stockholmsm 61b
165-1491 Daler sm 1770Stockholmsm 68b
165-1491/8 Riksdaler 1767Stockholmsm 77b
163-2004 Öre 1771Stockholmsm 80
165-1495 Öre 1764Stockholmsm 110
163-201Kröningen 1751Stockholmsm 120
164-178Begravningen 1771Stockholmsm 121a
164-1791/2 Daler 1751Avestasm 150
163-202Lot: 2 Öre sm (14 ex) Avesta
163-202Lot: 1 Öre sm (8 ex)Avesta
163-202Lot: 1 Öre km 1768 (2 ex)Avestasm 187
163-2032/3 Thaler 1763Pommern-Stralsundsmb22
165-150Lot: Grochen (2 ex)Pommern-Stralsund

Gustav III

163-2041 Riksdaler 1774Stockholmsm 40
164-1801 Riksdaler 1775Stockholmsm 42
163-2051 Riksdaler 1776Stockholmsm 43
165-1521 Riksdaler 1777Stockholmsm 44
163-2061 Riksdaler 1779Stockholmsm 45
164-1851 Riksdaler 1780Stockholmsm 46
165-1551 Riksdaler 1781Stockholmsm 47a
164-1821 Riksdaler 1782Stockholmsm 48
163-2071 Riksdaler 1783Stockholmsm 49
164-1821 Riksdaler 1788Stockholmsm 51a
164-1811 Riksdaler 1792Stockholmsm 54
163-2082/3 Riksdaler 1778Stockholmsm 57
164-1832/3 Riksdaler 1779Stockholmsm 58
163-2091/3 Riksdaler 1776Stockholmsm 60
163-2181/3 Riksdaler 1778Stockholmsm 62
163-2101/3 Riksdaler 1779Stockholmsm 63
164-1841/3 Riksdaler 1780Stockholmsm 65
163-2111/3 Riksdaler 1782Stockholmsm 66
164-1841/3 Riksdaler 1783Stockholmsm 67
163-2121/3 Riksdaler 1784Stockholmsm 68
164-1841/3 Riksdaler 1785Stockholmsm 69
163-2181/3 Riksdaler 1787Stockholmsm 71
163-2131/3 Riksdaler 1789Stockholmsm 73
165-154Lot: 1/3 Riksdaler (4 ex)Stockholm
164-18516 Öre sm 1773Stockholmsm 74
163-21616 Öre sm 1774Stockholmsm 75
163-2151/6 Riksdaler 1777Stockholmsm 77
163-2171/6 Riksdaler 1778Stockholmsm 78
163-218Lot: 1/6 Riksdaler (3 ex)Stockholm
164-185Lot: 1/6 Riksdaler (2 ex)Stockholm
165-155Lot: 1/6 Riksdaler (3 ex)Stockholm
163-218Lot: 1/12 Riksdaler (3 ex)Stockholm
165-1551/24 Riksdaler 1779Stockholmsm 91
163-218Lot: 1/24 Riksdaler (2 ex)Stockholm
164-185Lot: 1/24 Riksdaler (2 ex)Stockholm
164-189GIVA:s födelse 1778Stockholmsm 98
163-214Begravningen 1782Stockholmsm 101
163-2191 Öre km 1772 (pojköre)Stockholmsm 104b
164-186Lot: kopparmynt (6 ex)Stockholm

Gustav IV Adolf

163-2201 Riksdaler 1795Stockholmsm 24
164-1871 Riksdaler 1796Stockholmsm 25
165-1581 Riksdaler 1801Stockholmsm 27
164-1881 Riksdaler 1805Stockholmsm 28
163-223Lot: 1/6 Riksdaler (5 ex)Stockholm
163-2241/2 Skilling 1804Avestasm 54
165-159Lot: kopparmynt (38 ex)Avesta

Karl XIII

163-225Dukat 1813Stockholmsm 5
163-2271/6 Riksdaler 1810Stockholmsm 20
165-161Lot: 1/24 Riksdaler (5 ex)Stockholm
164-190Kröningen 1809Stockholmsm 31a
163-226Änkedrottningens begravning 1813Stockholmsm 32b
164-190Begravningen 1818Stockholmsm 34b
165-161Lot: kopparmynt (10 ex)Stockholm

Karl XIV Johan

164-1911 Riksdaler 1823sm 45a
163-2291 Riksdaler 1838 med G Rsm 66b
165-1631 Riksdaler 1839sm 67
163-2301 Riksdaler 1842sm 70
163-2321/4 Riksdaler 1831sm 79
165-1641/4 Riksdaler 1832sm 80
163-233Lot: delriksdalrar 1830-1835 (7 ex)
163-231Kröningen 1818sm 97a
163-2341 Skilling 1832 (palmkvist)sm 130
163-235Lot: palmkvistar 1832-1833 (3 ex)
163-236Lot: kopparmynt 1835-1840 (4 ex)
164-193Lot: kopparmynt 1830 (3 ex)
164-194Lot: kopparmynt 1835-1844 (7 ex)
164-196Lot: kopparmynt 1820-1832 (8 ex)
165-166Lot: kopparmynt 1819-1843 (56 ex)
164-197Begravningen 1844sm 177
164-1951/4 Skilling 1818 (provmynt)sm 209

Oscar I

164-1981 Dukat 1847sm 11
163-2381 Riksdaler 1844sm 24
164-1991 Riksdaler 1845sm 26
163-2391 Riksdaler 1846sm 27
164-2001 Riksdaler 1848sm 29
165-1671 Riksdaler 1851sm 31
163-2421/2 Riksdaler 1846sm 37
165-1684 Riksdaler Riksmynt 1856sm 56
163-2404 Riksdaler Riksmynt 1857sm 57
164-2012 Riksdaler Riksmynt 1857sm 59
163-2411 Riksdaler Riksmynt 1857sm 60b
165-169Lot: silvermynt (18 ex)
163-243Lot: 4 Skilling Banco (4 ex)
164-2032 Skilling Banco 1844sm 76
164-2022/3 Skilling Banco 1846sm 107
165-1701/3 Skilling Bäncosm 115b
163-244Lot: 1/3 Skilling Banco (7 ex)
164-204Lot: Bronsmynt 1856 (3 ex)
165-171Lot: Koppar- och bronsmynt (51 ex)
164-207Begravningen 1859sm 143
164-2052 Öre 1853 (provmynt)sm 167a

Karl XV

165-1721 Carolin 1868sm 10
164-2081 Carolin 1869sm 11
163-2464 Riksdaler Riksmynt 1862sm 15a
164-2094 Riksdaler Riksmynt 1865sm 18
165-1744 Riksdaler Riksmynt 1869sm 22
163-2474 Riksdaler Riksmynt 1871sm 24
165-1751 Riksdaler Riksmynt 1860sm 28
163-24825 Öre 1846sm 39
164-206Lot: silverören (10 ex)
163-249Lot: bronsmynt (7 ex)
164-206Lot: bronsmynt (24 ex)
163-245Kröningen 1860sm 82

Oscar II, Gustav V och Gustav VI Adolf

164-212Lot: Kronguld (3 ex)
163-2612 Kronor 1907sm 60
163-262Lot: 15 silvermynt (Oscar II)
165-179Lot: 53 silvermynt (Oscar II)
163-263Lot: 19 bronsmynt (Oscar II)
164-213Lot: 32 bronsmynt (Oscar II)
165-179Lot: 48 bronsmynt (Oscar II)
163-264Lot: 2 kronmynt (Gustav V)
164-214Lot: 282 mynt (Gustav V)
165-182Lot: 20 mynt (Gustav V)
164-215Lot: 120 mynt (Gustav VI Adolf)

Övrigt

165-188Lot: 1700-talsmynt (5 ex)
165-190Lot: Bl.a. besittningsmynt (65 mynt)