Juvelerarkopia

Tidigare postat 4/5 2016

(Privat foto)

Med anledning av en fråga på myntforumet “Mynt med mera” om en s.k. juvelerarkopia av en 1/24 Riksdaler 1778 kan det kanske vara av intresse med en jämförande bild. Dessa, och flera andra myntkopior, gjordes av en stor juvelerarfirma med avsikten att ha dem infattade i diverse skålar och pokaler och liknande. Det verkar dock som om en del av kopiorna såldes oinfattade direkt över disk.

(Kopian till vänster och ett äkta mynt till höger)

Nu är det ju egentligen inga kopior eftersom skillnaden är så markant. Risken finns dock att myntsamlare köper dem i tron att det är varianter dom inte sett förr. Det är ju inte så roligt. 

Falcoin