Cirkelformad provenienskedja

KMK (1893) –> Bruun –> Berghman –> Ekström –> KMK (1987)

(Foto Ahlström 35)

Är det någon som hört talas om ett mynt som återvänder till ursprungssamlingen efter 94 år? Jag verkar i vilket fall ha hittat ett nu. Denna 2 Mark 1713 ingick bland de dubbletter som KMK sålde på Bukowski 85 (1893). Där köptes myntet av Lars Emil Bruun och efter att ha vandrat vidare genom bland andra Berghmans och Ekströms samlingar så köptes det av allt att döma tillbaka till KMK igen på Ahlström 35 (1987).

Varför denna ombytlighet? Var myntet inte längre någon dubblett? Svaret är att Ekströmstiftelsen beslöt att anordna en Ekströmutställning på KMK och därför köpte man in ett 70-tal mynt på den sista Ekströmauktionen. Att detta skulle resultera i denna kanske unika provenienskedja var en bieffekt man nog inte hade räknat med.

Förutom denna 2 Mark i kvalitet 01/0 så var det många andra vackra och sällsynta mynt som hamnade hos KMK denna auktionsdag. Exempelvis kan nämnas Daler 1534 (kronan), Daler 1559 (01/0), Mark 1558 (01/0), Mark 1544 (01/0), Mark 1587 (01/0), Daler 1597 (01), 16 Mark 1607 (01) och 2 Riksdaler 1633 (01/0). Inga dåliga grejor!

Falcoin