Förvirrad uppdatering

När jag skulle leta efter rariteter i MISABs och Myntkompaniets kommande auktioner så upptäckte jag att jag nästan inte höll på att hitta någonting. Anledningen är att man nu refererar efter de nya referensböckerna och jag har kvar mina referenser från gamla sm-boken. Det går ju inte att ha det så och därför har jag nu börjat att uppdatera speciellt raritetsregistren. Jag måste dock ha kvar dom gamla sm-referenserna också eftersom alla tidigare kataloger går efter dem.

Det är där som den stora förvirringen griper in, speciellt när man håller på med exempelvis Gustav II Adolfs stormynt i silver. Mynt har försvunnit och andra har kommit till, och flera 4- och 2-riksdalrar går nu efter markräkning, bara för att nämna några krångligheter. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun.

Jag måste göra den här uppdateringen, det är bara så. Det är ju de som skriver böcker som bestämmer utvecklingen framöver, och vi andra får ju rätta oss efter det. Jag kan väl kanske tycka att man i nya sm-boken kunde förklarat mer vilka förändringar man gjort och varför man gjort dem, men att komma och kritisera i efterhand duger ju inte mycket till. Nu är det ju som det är.

Det kommer alltså att märkas en del “tumult” på raritetssidorna en tid framöver, speciellt för regenterna på 1600-talet. MISAB säljer normalt fler svenska rariteter än alla andra auktionsföretag tillsammans och därför blir det ju deras referensbok som jag kommer att gå efter på raritetssidorna.. Men jag måste ju även ha de gamla sm-numren kvar. Vi får verkligen hoppas att de inte blir alltför rörigt. Men jag passar ju på att städa en del också, så kanske jämnar det ut sig i längden.

Falcoin