Felbeskrivet och svårtolkat

(Foto Sonntag 38)

Ibland är det förunderligt svårt att bena ut vad som är rätt- eller felbeskrivet i gamla kataloger. Ett bra exempel gäller mynttypen som visas på bilden. Det är en 1/4 Daler eller en 1/8 Daler 1575. Båda dessa är präglade med samma stampar och man vet inte vilken valör det är förrän man har vägt myntet. I sin förteckning över Johan III:s mynt anger Astley Levin att han kände till 8 exemplar, varav 3 privata, av 1/4 Daler (Levin 178) och endast 3 ex av 1/8 Daler (Levin 181), alla i officiella samlingar. När de privata exemplaren senare säljs på auktion blir dock samtliga sålda som åttondelar. Svenssons (SNF 145) och Otto Smiths (Ahlström 58) exemplar är fortfarande åttondelar även i modern tid.

Sånt här gör att man blir väldigt skeptisk till det skrivna ordet; skribenten kan ju ha misstagit sig. Vi vet idag inte hur Astley Levin avgjorde vilken valör det var; vägde han mynten och hur välkalibrerad var vågen eller bedömde han bara tjockleken på mynten. Hur han än gjorde så blev det tydligen fel och tyvärr kan man inte utesluta att det blivit fel även på andra ställen i hans beskrivning.

När jag nu ändå håller på så kan jag väl lika gärna redovisa de exemplar som Levin kände till.

Levin 178 (kvartsdaler)

4 ex. KMK, Uppsala, Köpenhamn och Antell hade ett ex vardera.

ex. de Geer/von Platen donerades 1888 till KMK

ex. O.Elliot –> Bukowski 83 (1893) –> Burmeister –> Berghman –> Svensson –> SNF 145 (2003) var uppenbarligen 1/8 Daler

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Riksbanken såld som 1/8 Daler

ex. Oldenburg –> Bukowski 113 (1898) –> Wedberg –> Otto Smith –> Ahlström 58 (1998) –> Ahlström 60 (1999) såld som 1/4 Daler på Bukowskis auktion men som 1/8 på de senare auktionerna.

Levin 181 (åttondelsdaler)

3 ex. KMK, Uppsala och Antell hade ett ex vardera.

Sedan dess har ytterligare ett ex framkommit på Sonntag 38.

Falcoin