En betydande samling?

Det finns många sätt att samla mynt; det finns storsamlare och det finns de som bara sparar mynt som råkar komma i deras väg. Det finns bulksamlare och det finns rena konnässörer som bara samlar det bästa av det bästa. Frågan är vad som gör en samling så speciell att den förtjänar att bli ihågkommen?

MISAB har startat en lovvärd tradition att ge ut fristående samlingskataloger över samlingar som är lite utöver det vanliga. Det sträcker sig från Klaus Selinheimos tunna skrift innehållande 39 Åbomynt till Ottar Ertzeids betydligt bredare samling på över 1400 mynt. Det kan vara intressant att veta hur man gör urvalet och att citera Dan Carlberg ger väl det bästa svaret: “Det är inte enbart en samlings ekonomiska värde som avgör om det är motiverat att upprätta en egen katalog över samlargärningen. Samlingens innehåll och dess sammansättning är också viktiga faktorer inför ett sådant övervägande.”

Senast i raden är “Samling Bengt Svensson” och det kan vara av intresse att göra en lite djupare analys.

(Text och foto från MISABs katalog över Bengt Svenssons samling)

Katalogen består av ca 800 nummer, från Gustav Vasa till Gustav V, varav drygt 82% är silvermynt. Guldmynt samlade han bara på i de fall han fick dem till ett bra pris och de flesta kopparmynt och billigare silvermynt är redan avyttrade på annat sätt än genom auktion. Silvermynten var Bengt Svenssons styrka och detta illustreras kanske bäst av att han ägde fler än 220 riksdalrar vilket faktiskt är mer än vad exempelvis storsamlaren Gunnar Ekström hade.

När jag så småningom får tillgång till bra bilder från Numisbids så kommer jag, pga Svenssons silvermynt, att ha fullt upp med att uppdatera 66 raritetssidor från Karl XII och framåt. Med samma premisser så figurerar Ekström “bara” på 52 sidor. Detta är givetvis ingen rättvis jämförelse mellan de båda samlingarna i sin helhet eftersom Ekström var överlägsen i så mycket annat, men det ger en bra bild av hur framträdande Bengt Svensson var inom just sin nisch.

Det mest uppseendeväckande är dock att Bengt Svensson fick ihop en så fin samling och ändå lyckades förbli så anonym för de flesta. Om inte den här samlingskatalogen hade blivit gjord så skulle även hans samlargärning ha blivit bortglömd. Det hade varit tråkigt!

Falcoin