3 varianter på Riksdaler 1754

Tidigare postat 2018-03-19

Omarbetat 2020-07-10

1754 var ett intressant år för de som samlar riksdalervarianter. Nu är de klarlagt att det just detta år faktiskt finns 3 varianter med hänseende på gravörssignumet: gs under bilden samt 2 med gs på halsavskärningen. Jämförande bilder följer här nedanför.

Den första varianten har gs F placerat på fältet, just i vinkeln mellan hårlocken och halsen. Den vänstra bilden är från 1753 och då syns F mycket tydligt. Enligt SM-boken så har vi hela tiden vetat att varianten även ska förekomma 1754, men något exemplar som kunnat verifiera detta har inte gått att uppbringa. Nu har det visat sig att detta beror på svagprägling, på smuts som fastnat på stampen och nästan gjort F osynligt. Den högra bilden är från 1754 (såld på MISAB 9) och där ser man något svagt på platsen där F ska sitta, men att det verkligen är ett F går inte att avgöra utifrån bilden. Det man dock kan se är att mynten i övrigt är stampidentiska och då ger det sig ju självt att det ska vara ett F även på myntet till höger.
Den förmodligen största anledningen till svårigheterna med variantbestämningen av Riksdalrarna 1754 är, förutom tidigare nämnda svagprägling, att man använt en porträttpuns och därmed gjort porträtten väldigt lika. Ovanstående ex är av den vanligaste varianten med F högt upp på halsavskärningen. Utgör förmodligen över 90% av det totala antalet kvarvarande riksdalrar 1754. (Foto MISAB 13)

Bilden till vänster visar den tredje varianten 1754 som har en längre rosettsnibb, och den användes även i någon mån 1755. Den är i grunden uppbyggd av samma porträttpuns som tidigare år. Denna åtsida är förmodligen RRR både 1754 och 1755. Bilden till höger visar som jämförelse det vanliga porträttet 1755. 

Falcoin