2018

17/11  Karl XI är inlagd på Typsamlingssidan

8/2  Karl XII är inlagd på Typsamlingssidan

Falcoin