2016

7/12   Adolf Fredrik är inlagd på Typsamlingssidan

10/11  Gustav III är inlagd på Typsamlingssidan

19/4   Fredrik är inlagd på Raritetssidan

Falcoin