2012

20/5   Flikar med Bernadotteperiodens provmynt är öppnade. Dom ligger under respektive regent i menyn till vänster. Genvägar: KXIVJ, OI, OII, GV, GVIA

9/2     Gustav IV Adolfs sida är öppnad på Typsamlingssidan

Falcoin