Typsidan – Johan III – 2 Öre – typ 3

Krönt sköld på åtsidan

Myntfakta:

Stockholm     1573-1574          ca 24-24 mm 

Upplagor: okänd 1573 men 511036 ex 1574   

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 350-376

årvariantviktsilverhaltNya
sm nr
Gamla
sm-nr
Typ 3:1a1573utan valör2,92 g8,6%75asm 65afler än 15 ex
Typ 3:1b1573Z Rdodo75bsm 65bvanlig
Typ 3:1c1573Z ORdodo75csm 65cS
Typ 3:21574valsverks-
präglad
3,00 g50%76sm 66ganska vanlig
(Foto MISAB 20)

Varianter på stavningar i åtsidans omskrift:

1573 utan valör:

PROTECTOR NOSTR (Levin 350-354a)

PROTECTOR NOSTER (Levin 355)

1573 med Z R:

PROTECTOR NOSTR (Levin 356-365)

PROTECTOR NOTER (Levin 366)

PROTECTOR NOSTER (Levin 367)

PROTETOR NOSTER (Levin 368)

PROTECTOR NOTSR (Levin—)

1573 med Z OR:

PROTECTOR NOSTR (Levin 369-374)

1574:

PROTECTOR NOSTR (Levin 375)

PROTECTER NOSTER (Levin 376)