Raritetssidan – Johan III – 2 Öre 1573 (2 OR)

ex 1.

kvalitet 01, “lätt stukning, något ärg”

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 2.

kvalitet 1+

Appelgren 45 (1923) –> Gunnar Ekströms samling (1923-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Österlund som ombud –> Harry Ungfeldts samling (1975-2016) –> Skåne NF:s auktion (nov 2015) –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 3.

kvalitet 1+

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 4.

kvalitet 1+

MISAB 20 (2016) –> OF:s samling

(Foto MISAB 20)

ex 5.

kvalitet 1/1+

MISAB 9 (2013) –> Moneta, Malmö –>?

(Foto MISAB 9)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Algård –> Ahlström 5 (1974) kvalitet 1+

ex. Ahlström 19 (1979) kvalitet 1+

ex. Ahlström 20 (1979) kvalitet 1

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) kvalitet 1

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) kvalitet 1 (ingick i samma lot som förra exet)

ex. Ahlström 38 (1988) kvalitet 1/1+, “små kantskador”

ex. Ahlström 52 (1995) kvalitet 1+, “korroderad”

ex. Ahlström 68 (2003) –> Hans Hirsch kvalitet 1+

ex. Ahlström 71 (2004) –> Lunds Mynthandel kvalitet 1+

ex. MISAB 4 (2011) ingick i lot

ex. MISAB 10 (2014) ingick i lot