Typsidan – Johan III – 1 Mark klipping

Myntfakta:

Stockholm     1568-1572     3,29 g     ca 18 x 18 mm    

Okända upplagor

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 794-808

ÅrBitecken/
variant
Silver
%
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:1a1569treklöver
med stjälk
87,5-
89,1
143a133endast
off.saml?
Typ 1:1b1569treklöver
med punkt
75,0143b133RRR
Typ 1:1c1569treklöver utan
tillbehör
62,5143c133RRR
Typ 1:2157062,5144134RRRR
Typ 1:3a1571stort IR31,25145a135S
Typ 1:3b1571mindre IR31,25145b135RR
Typ 1:415729,0146136RR

Frånsidans treklöver med en punkt under vilket visar att silverhalten är stipulerad till att ligga på 75%.(Foto MISAB 37)

När treklövern har varken skaft under så ska silverhalten vara 62,5%. (Foto Ahlström 11)

Skillnaden i storlek på IR har nog inget med silverhalten att göra, men som synes är ju skillnaden påtaglig. (MISABs foton)

Varianter på stavningar på frånsidan:

DE PRO NO = 1569

DE PRO NOS = 1569-1572