Raritetssidan – Johan III – 1 Mark klipping 1570

ex 1.

kvalitet 1/1+, “svagt korroderad åtsida, något dubbelpräglad frånsida”

funnet på Dagö utanför Estland före 2:a världskriget –> Estländska samlingar –> Antikören 10 (1991) –> Avesta Myntmuseum

(Foto Antikören 10)