Typsidan – Johan III – 1 Fyrk – typ 1, 2 och 3

Myntfakta:

Stockholm eller Uppsala     1576-1578, 1580-1582 och 1584-1592          ca 18 mm  

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

Levin 655-708

Typ 1 – STOKHOL i frånsidans omskrift

ÅrViktSilver
%
UpplagaNya
SM-nr
Gamla
SM-nr
Typ 1:116761,05 g7%107000 ex115105R
Typ 1:216771,05 g7%okänd116106RR

Typ 2 – REG SVEC i frånsidans omskrift

ÅrViktSilver
%
UpplagaNya
Sm-nr
Gamla
Sm-nr
Typ 2:115781,05 g7%okänd117107fler än
15 ex
Typ 2:215801,05 g7%okänd118108RRR
Typ 2:315811,05 g7%okänd119109RR
Typ 2:415821,05 g7%okänd120110RR
Typ 2:515841,05 g7%1437470
ex
121111ganska
vanlig
Typ 2:615851,05 g7%1322369
ex
122112ganska
vanlig
Typ 2:715861,05 g7%okänd123113R
Typ 2:815871,05 g7%okänd124114RRR
Typ 2:915881,05 g7%1045002
ex
125115ganska
vanlig
Typ 2:1015891,05 g7%489795
ex
126a116ganska
vanlig
Typ 2:1115901,05 g7,6%382942
ex
127117R
Typ 2:1215911,62 g0,6%80601
ex
128118RR
Typ 2:1315921,05 g0,8%743366
ex
129119S

Typ 3 – myntort Uppsala (smalare vase)

ÅrViktSilver
%
UpplagaNya
Sm-nr
Gamla
Sm-nr
Typ 315891,05 g7%ingår i
489795 ex
126b147RR
Typ 1 med STOKHOL i frånsidans omskrift. (privat foto)
Typ 2 med REG SVEC i frånsidans omskrift. (Foto MISAB 6)
1589 förekommer denna betydligt mindre vase vilket anses betyda att myntet är präglat i Uppsala. (Foto MISAB 38)

Varianter på stavningar i omskrifterna:

1576:

IOHANN D G SVECI REX)(MONETA NOVA STOKHOL (Levin 656-656a)

1577:

IOHANN D G SVECI REX)(MONETA NOVA STOKHOL (Levin 657-657a)

1678:

IOHANN D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 658-658b)

IOHANN D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 659-659a)

1680:

IOHANN D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 660-660a)

IOHANN D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 661)

IOHANN D G SVECIE REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 662)

IOHANN D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 663)

1681:

IOHANN D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 664)

1682:

IOHANN D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 665)

IOHANN D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 665½)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 666)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 667)

1584:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 668-668a)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 669)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVE (Levin 670)

IOHANNES D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 671)

IOHANNES D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 672)

IOHANNES D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 673)

IOHANNES D G SVECI RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 674)

IOHANNES D G SVEC SEX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 675)

1585:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 676)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 677)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVE (Levin 678)

IOHANNES D G SVECI REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 679)

IOHANNES D G SVE REX)(MONETA NOVA REG SVE (Levin 680)

IOHANNES D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 681)

1586:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 682)

IOHANNES D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 683)

1587:

IOHANNES D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 684)

1588:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 685)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 685½)

IOHANNES D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 686)

IOHANNES D G SVEC RX)(MONETA NOVA REG SVE (Levin 687)

IOHANNES D G SVE REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 688)

IOHANNES D G SVE REX)(MONETA NOVA REG SVE (Levin 689)

1589:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 690-691)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVE (Levin 692)

IOHANNES D G SVC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 693)

1590:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 694-695)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVC (Levin 696)

IOHANNES D G SVC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 697)

1591:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 698)

1592:

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 699-706)

IOHANNES D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 707)

IOHAN D G SVEC REX)(MONETA NOVA REG SVEC (Levin 708)