Raritetssidan – Johan III – 1 Fyrk 1576

ex 1.

kvalitet 1+/01, “lätt korroderad, något svagpräglad”

MISAB webb 39 (2022) –>?

(Foto MISAB webb 39)

ex 2.

kvalitet 1+, “korroderad, kantförlust”

Hirsch Mynthandel (1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “korroderad, delvis svagpräglad”

MISAB webb 37 (2021) –>?

(Foto MISAB webb 37)

ex 4.

kvalitet 1

Haljak 27 (2018) –>?

(Foto Haljak 27)

ex 5.

ingick i lot utan bedömning

Tuve Lindebergs samling –> MISAB 10:411 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2017) –> MISAB 24:169 (2017) –> M. Ekholst –>?

(Foto MISAB 24)

ex 6.

J. Holmbergs samling

(privat foto)

ex 7.

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1:207 (2007) –> Ove Karlssons samling (2007-2022) –> auktion i GNF:s regi (2022?)

(privat foto)

ex 8.

Ove Karlssons samling –> auktion i GNF:s regi (2022?) –>?

(privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1497) –> SNF 55 (1964) –> Per Hellström (1964-1989) –> Göran Hellström (1989-1993) –> Ahlström 48 (1993) kvalitet 1/1+, “liten kantskada”, (Levin 656)

ex. Svensson (ss1499) –> SNF 59 (1966) kvalitet 1/1?, (Levin 656a)

ex. Ahlströms lagerlista 29 (1969) kvalitet 1?

ex. Ahlströms lagerlista 50 (1975) kvalitet 1/1+

ex. Österlunds lagerkatalog 1977 kvalitet 1?, (Levin 656 men REX)

ex. Nordlinds lagerkatalog 7 (1978) kvalitet 1?

ex. Nordlinds lagerkatalog 12 (1981) kvalitet 1+

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31:251 (1985)

ex. Ahlström 33 (1986) –> Schmitz 1989 (nr 353) –> Hyllengren

ex. Ahlström 46:217 (1992)

ex. Myntgalleriet 2 (1994) kvalitet 1+, “ojämn plants”

ex. Ahlström 61:328 (2000) kvalitet 1/1+, korroderad”

ex. Sven Svensson –>?–> Ahlström 61:329 (2000) –> Hans Hirsch kvalitet 1/1+, “korroderad”

ex. Ahlström 66:121 (2002) –> Lunds Mynthandel kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 71:93 (2004) –> Lunds Mynthandel

ex. Aurum 4:238 (2008) kvalitet 1/1?, “kantförluster, korrosion”

ex. Svensson (ss1498) –> SNF 168 (2015) Levin 656)