Typsidan – Johan III – 1/2 Öre – typ 3 och 4

IR och vase)(sveasköld

Myntfakta:

Stockholm och Uppsala     1575-1590 och 1592          ca 20 mm    

Omskrift frånsidan typ 3: MONETA NOVA STOKHOL

Omskrift frånsidan typ 4: MONETA NOVA REG SVEC

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

Levin 523-654

STOKHOLÅrViktSilverhaltUpplaga
antal ex
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 3:115751,55 g20,3%1547259783sällsynt
Typ 3:215761,44 gdo1512119884fler än
15 ex
Typ 3:31577dodo2667209985ganska
vanlig
Typ 3:41589dodo3957011298RRR
REG SVEC
Typ 4:11577dodo26672010086ganska
vanlig
Typ 4:21578dodo29778910187vanlig
Typ 4:31579dodo47973210288vanlig
Typ 4:41580dodo5685610389ganska
vanlig
Typ 4:51581dodo76195910490vanlig
Typ 4:61582dodo49247910591ganska
vanlig
Typ 4:71583dodo68822410692vanlig
Typ 4:81584dodo32394710793ganska
vanlig
Typ 4:91585dodo29942410894ganska
vanlig
Typ 4:101586dodo49663110995fler än
15 ex
Typ 4:111587dodoingår
i do
11096ganska
vanlig
Typ 4:121588dodo19412411197S
Typ 4:1315901,5510,9%12466111399R
Typ 4:141592do1,4%4182760114100ganska
vanlig
Typ 3 med STOKHOL. (Foto MISAB 17)

Typ 4 med REG SVEC. (Foto MISAB 10)

Varianter på stavningar i omskrifterna:

1575:

IOHANNES D G SVE RX)( MONETA NOVA STOKHO 75 (Levin 523)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOKHO 75 (Levin 524)

IOHANNES D G SVEC RX)( MONETA NOVA STOKHO 75 (Levin 525)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA STOKHOL 75 (Levin 525½)

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOKHOL 75 (Levin 526-528a)

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOKHO 75 (Levin 529)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOKHOL 75 (Levin 530)

1576:

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOKHOL 76 (Levin 531-533)

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOKHO 76 (Levin 534)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOKHOL 76 (Levin 535-537)

1577 med STOKHOL:

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOKHOL 77 (Levin 538-539)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOKHOL 77 Levin 540-541a)

IOHANNS D G SVECI RX)( MONETA NOVA STOKHOL 77 (Levin 542)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOKHOLM 77 (Levin 543)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA STOKHOL 77 (Levin 544)

IOHANN D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOKHOL 77 (Levin 545)

1577 med REG SVEC:

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 77 (Levin 546)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 77 (Levin 547)

IOHANNS D G SVECI RX)( MONETA NOVA REG SVEC 77 (Levin 548)

1578:

IOHANN D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 78 (Levin 549)

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 78 (Levin 550)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 78 (Levin 551)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 78 (Levin 552)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 78 (Levin 553)

1579:

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 79 (Levin 554)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 79 (Levin 555-556)

1580:

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 80 (Levin 557)

IOHANNS D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 80 (Levin 558)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 80 (Levin 559)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 80 (Levin 560)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 80 (Levin 561)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 80 (Levin 562)

1581:

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 563)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 81 (Levin 564)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECE 81 (Levin 565)

IOHANNS D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECIE 81 (Levin 566)

IOHANNS D G SVECE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 567)

IOHANNS D G SVECE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 81 (Levin 568)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 569)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 81 (Levin 570)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECE 81 (Levin 571)

IOHANNS D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECIE 81 (Levin 572)

IOHANNS D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 573)

IOHANNS D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVECI 81 (Levin 574)

IOHANNS D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVECE 81 (Levin 575)

IOHNNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 576)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 577-577½)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 81 (Levin 578)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECE 81 (Levin 579)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 580-580a)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 81 (Levin 581)

IOHANNES D G SVECI RX)( MONETA NOVA REG SVEC 81 (Levin 582)

1582:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 82 (Levin 583)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 82 (Levin 584)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 82 (Levin 585)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 82 (Levin 586)

IOHANNES D G SVEC RX)( MONETA NOVA REG SVEC 82 (Levin 587)

IOHANNES D G SVEC RX)( MONETA NOVA REG SVECI 82 (Levin 588)

1583:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 83 (Levin 589)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 83 (Levin 590)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 83 (Levin 591)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 83 (Levin 592-592a)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECE 83 (Levin 593)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECIE 83 (Levin 594)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVEC 83 (Levin 595)

IOHANNES D G SVCI REX)( MONETA NOVA REGI SVECI 83 (Levin 596)

1584:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 84 (Levin 597)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 84 (Levin 598)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 84 (Levin 599)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 84 (Levin 600)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECIE 84 (Levin 601)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 84 (Levin 602)

1585:

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 85 (Levin 603)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 85 (Levin 604)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECE 85 (Levin 605)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECIE 85 (Levin 606)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 85 (Levin 607)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 85 (Levin 608)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVEC 85 (Levin 609)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVECI 85 (Levin 610)

1586:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 86 (Levin 611)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 86 (Levin 612)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 86 (Levin 613)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 86 (Levin 614)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 86 (Levin 615)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVEC 86 (Levin 616)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVECI 86 (Levin 617)

1587:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 87 (Levin 618)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 87 (Levin 619)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 87 (levin 620)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 87 (Levin 621)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 87 (Levin 622)

IOHANNES D G SVECI RX)( MONETA NOVA REG SVEC 87 (Levin 623)

IOHANNES D G SVECI RX)( MONETA NOVA REG SVECI 87 (Levin 624)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVEC 87 (Levin 625)

IOHANNES D G SVECIE RX)( MONETA NOVA REG SVECI 87 (Levin 626)

1688:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 88 (Levin 627)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 88 (Levin 628)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVECI 88 (Levin 629)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVEC 88 (Levin 630)

IOHANNES D G SVECIE REX)( MONETA NOVA REG SVECI 88 (Levin 631)

1589:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA STOCHOL 89 (Levin 632)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOCHOL 89 (Levin 633)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA STOCKHOL 89 (Levin 634)

1590:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 90 (Levin 635)

IOHANNES D G SVECI REX)( MONETA NOVA REG SVEC 90 (Levin 636)

1592:

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 92 (Levin 638-640, 642-645 och 647-652)

IOHANNES D G SEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 92 (Levin 641)

IOHANNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVECI 92 (Levin 646)

IOHANNES D G SVEC RX)( MONETA NOVA REG SVEC 92 (Levin 653)

IOHNNES D G SVEC REX)( MONETA NOVA REG SVEC 92 (Levin 654)