Raritetssidan – Johan III – 1/2 Öre 1588

ex 1.

kvalitet 01

Myntkompaniet 12 (2017) –>?

(Foto Myntkompaniet 12)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “dubbelpräglad, irreguljärt ämne”

MISAB webb 9 (2018) –>?

(MISABs foto)

ex 3.

kvalitet 1/01, “delvis svagpräglad, ojämnt ämne/sårig kant”

Sven Svenssons samling –>?–> Ove Karlssons samling –> MISAB webb 37 (2021) –>?

Proveniensen “Sven Svensson” var införd på MISABs internetauktion, men dessvärre inget om vilket av Svenssons båda ex det är. Se längst ner där båda försäljningstillfällena är bokförda. (MISABs foto)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “plantsspricka”

Hirsch 7 (1978) –>?

(Foto Hirsch 7)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlström 62 (2000) –> Christer Nordqvists samling (2000-2011) –> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Nordlinds auktion 2006 –>?

(Foto Nordlind 2006)

ex 7.

ingick i lot

MISAB 13:588 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 8.

ingick i lot

MISAB 40:146 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 9.

Levin 629

Andreas Myntsida (ex 1)

(Foto Andreas Myntsida)

ex 10.

Levin 530

Andreas Myntsida (ex 2)

(Foto Andreas Myntsida)

ex 11.

Levin 631½

Andreas Myntsida (ex 3)

(Foto Andreas Myntsida)

ex 12.

Sten Törngrens samling –> Sven-Olof Källerholms samling –> Svensk Mynthandel –> ET:s samling

Lätt att känna igen detta ex, kan man säga. (privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1480) –> SNF 54 (1964) kvalitet 1, Levin 628

ex. Hesselblad (1965) –> Per Hellström (1965-1989) –> Gunnar Hellström kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 24 (1967) kvalitet 1/1+

ex. Ahlströms lagerlista 29 (1969) kvalitet 1/1+

ex. Ahlströms lagerlista 49 (1975) kvalitet 1

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31:248 (1985) Levin 628

ex. Hirsch 34:103 (1987) ingick i lot

ex. Schmitz 1989 (nr 348) –> Hyllengren Levin 631

ex. Ahlström 49:131 (1994)

ex. Ahlström 56:391 (1997) –> Kjell Pettersson

ex. Ahlström 63:261 (2001)

ex. Ahlström 71:85 (2004)

ex. Aurum 6:169 (2010)

ex. Aurum 6:177 (2010) 3 ex

ex. Svensson (ss1481) –> SNF 159 (2010) ingick i lot 3, Levin 631

ex. Tuve Lindeberg –> MISAB 10:408 (2014)

ex. MISAB 13:589 (2015) –> Österlund