Raritetssidan – Johan III – 1/2 Öre 1589

ex 1.

kvalitet 1+/01, “svagpräglad”

Svea 10 (1981) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Svea 10)

ex 2.

Linköpings Mynthandel på Tradera (2019) –> Olle34

(Dahlmans foto)

ex 3.

kvalitet 1

MISAB 3 (2010) –> H. Widjestrand

(Foto MISAB 3)

ex 4.

kvalitet 1, “delvis svagpräglad”

Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex. (förmodligen falsk)

“DanKla9989” –> Tradera (2023) –> “Myntmästare”

Frånsidans omskrift avslutas REG SVECI och dessutom är gravörstilen en helt annan än på de andra avbildade exemplaren. Detta tyder på att det är en samtida förfalskning. (privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1482) –> Hirsch 2 (1970) –> Almer kvalitet 1, (Levin 632)

ex. Ahlströms lagerlista 39 (1972) kvalitet 1/1?

ex. Ahlströms lagerlista 49 (1975) kvalitet 1

ex. Ahlström 17 (1978) kvalitet 1/1?

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) ingick i lot 248, (Levin 633)

ex. Schmitz 1989 (nr 348) –> Hyllengren Levin 634

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1/1?

ex. Tuve Lindeberg –> MISAB 10 (2014) ingick i lot 408