Typsida – Kristina – 4 Mark typ 5-7

Myntfakta:

Stockholm     1647-1649     22,03 g     40-42 mm     75% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör 1647 års porträtt:  förmodligen Petter Michelsson

Gravör 1648 års porträtt: förmodligen Johan Rethe

Åtsida med högervänt porträtt utan bladslinga i omskriften

Frånsidans omskrift börjar upptill

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 5a1647med ANNO men
ingen inre pärlring
49aRRRR
Typ 5b1647med ANNO
med pärlring
49bRRRR
Typ 5c1647utan ANNO
utan pärlring
49c47RRRR

Frånsidans omskrift börjar nedtill, slät sköld

ÅrVariant 1Variant 2Nya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 6:1a1647med inre
pärlring
50a48aRR
Typ 6:1b1647utan pärlringmm DK vid
sköldens sidor
50b48bganska
vanlig
Typ 6:1c1647domm DK under
skölden
50c48cendast
off.saml?
Typ 6:2a1648domm DK vid
sköldens sidor
52a50RR
Typ 6:2b1648domm DK under
skölden
52b50ganska
vanlig
Typ 6:2c1648Rethes åtsida52cRRR
Typ 6:3a1649doMDCXLIX54a52aS
Typ 6:3b1649doMDCXVIIII54b52bendast
off.saml?

Frånsida med buktad sköld

ÅrNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 7:a16475149RRRR
Typ 7:b16485351RRR

Jämförelsebild mellan 1647 års porträtt (tv) och 1648 års dito (th). Även om skillnaderna är tydliga får man nog ändå betrakta dem som samma typ. Petter Mickelsson har förmodligen graverat den första varianten och den användes även större delen av 1648. På hösten det året anlände dock Johan Rethe till Stockholm för att börja sin tjänst som gravör och det är sannolikt han som graverat den andra. Tydligen hann man inte prägla så många mynt med hans stampar 1648 eftersom den varianten (Typ 5:3c) är ytterst sällsynt. 1649 var det nog endast det porträttet som användes.

Typ 5b där frånsidans omskrift börjar och slutar upptill. Med ANNO i omskriften och med en inre pärlring. Varianten saknades i gamla SM-boken. (Foto Ahlström 45)

Typ 5c. Ungefär sm föregående, men här saknas både ANNO och den inre ringen. (Foto MISAB 4)

Typ 6:1a. Inre pärlring här igen, men även den blir ju lite annorlunda när omskriften börjar nedtill. (Foto från Schmitz katalog)

Typ 6:2a. Utan pärlring och mm DK vid sidan av skölden. Ganska vanligt förekommande. (Nordlinds foto)

Typ 6:3b med myntmästarmärket under skölden. (Foto Ahlström 68)

Typ 6:3c. Rethes porträtt. Ett av de få kända exemplaren med 1648 års porträtt som verkligen är präglad det året.

Typ 6:4b. Det enda kända exemplaret med årtalet MDCXLVIIII. (Foto från Antells bok)

Typ 7:2 med en buktad sköld. Ytterst sällsynt tvåårstyp. (Foto MISAB 15)