Raritetssidan – Kristina – 4 Mark 1649 typ 5:4b (MDCXLVIIII)

Denna variant går nog inte att finna på marknaden, men så har det inte alltid varit. Nedanstående försäljning är väldokumenterad.

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:1570 (1898) –> Helsingfors Museum