Raritetssidan – Kristina – 4 Mark 1649 (nya sm 54b)

Rethes åtsida och med årtalet MDCXLVIIII på frånsidan

Denna variant går nog inte att finna på marknaden, men så har det inte alltid varit. Nedanstående försäljning är väldokumenterad.

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:1570 (1898) –> Helsingfors Museum

(Foto från Antells bok)