Typsida – Kristina – 1 Mark typ 9

Myntfakta:

Stockholm     1649-1651     5,2 g     25,5-27 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör:  osäkert

Typ 9:1     1649               sm 76            

Typ 9:2     1650       med REG i omskriften        sm 77            

Typ 9:3     1650       utan REG i omskriften        sm–            RRRR

Typ 9:4     1651               sm 78            R

Typ 9:2 med en normal frånsidesomskrift. (Foto Ahlström 63)

Typ 9:3. Den mycket ovanliga varianten där REG saknas i frånsidans omskrift. (Foto MISAB 12)

Typ 9:4 som har REG i omskriften i vanlig ordning. (Foto från Schmitz katalog