Raritetssidan – Kristina – 1 Mark 1651

ex 1.

kvalitet 01

Ahlström 10 (1975) –> Åke Järnums samling (1975-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürisch (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier (1990-1999) –> Nordéns auktion i oktober 1999 –>?–> Nordlinds auktion i november 2006 –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 2.

kvalitet 01, “plantsrispor på frånsidan”

Johan Knut Stiernstedts samling –> Appelgren 58 (1935) –> George de Lavals samling (1935-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1969) –> Claes-Olof Algårds samling (1969-1977) –> Per Österlunds auktion i mars 1977) –>?

(Österlunds foto)

ex 3.

kvalitet 1+, “obetydlig plantsskada”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Ahlström 7 (1974) –> Åke Järnums samling –>?

Förmodligen var det Ahlström själv som köpte detta på Hess/Leus auktion. Det är nämligen känt att han köpte en Mark 1648 med buktig sköld och då kan han lika väl ha köpt denna också. (Foto Ahlström 7)

ex 4.

kvalitet 1+, “rengjord, små hack på åtsidan”

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 115:1604 (1898) –> Lars Emil Bruuns samling nr 1054 (1898-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> Ahlström 56 (1997) –>?

(Foto Ahlström 56)

ex 5.

kvalitet 1+, “liten skada på halsen”

Sven Svenssons samling –> SNF 121 (1988) –> Sten Törngrens samling (1988-2000) –> Spink 143:795 (2000) –> Christer Nordqvists samling (2000-2012) –> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto Spinks 143)

ex 6.

kvalitet 1+, “korroderad, mörk, jordfynd”

Ahlström 66 (2002) –>?

Bild saknas, men det är ändå mycket tydligt att det inte är samma som något av de andra exemplaren.

ex 7.

kvalitet 1/1+)(1+

Sven Svenssons samling –> SNF 55 (1964) –> Per Hellströms samling (1964-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-2015) –> MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 26, auktion Ertzeid 2 (2018) –>

(Foto MISAB 16)

ex 8.

kvalitet 1+, “plantsfel”, (5,08g)

MISAB webb 11 (2018) –> alias Frank

(MISABs foto)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “mindre plantsfel”, (5,32g)

Myntgalleriet 1 (1993) –>?–> Myntgalleriet 3 (1995) –> Bengt Svenssons samling (1995-2020) –> MISAB webb 28 (2020) –> spade 947

(Foto Myntgalleriet 3)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “rispor, lätt korroderad” (4,90 g)

Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 11.

kvalitet 1, (4,87g)

Appelgren 40 (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2010) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 12.

kvalitet 1?, (5,07g)

Sten Törngrens samling –> Spink 143:794a (2000) –>?

Bild saknas, men tack vare kombinationen mellan kvalitet och vikt kan man ändå säkert avgöra att detta inte är ett exemplar som tagits med tidigare i listan.

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Brüder Egger samlung Minus und Preis (1874)

ex. Bernard Olofssons lagerkatalog (1947) –> Gustav W Andersson

ex. Tonkins auktion 4-5 (1992-1993) kvalitet 1+, “delvis svagprägl, plantsrispor”

ex. Törngren –> Spink 143:794b (2000) kvalitet 1, (5,09g)

Detta kan vara samma ex som på MISAB webb 11 (2018). Kvalitet och vikt ligger ganska nära.