Raritetssidan – Kristina – 1 Mark 1650 utan REG på frånsidan

ex 1.

kvalitet 1+, “några smärre märken på åtsidans fält”

Sven Svenssons samling (2376) –> SNF 121 (1988) –> Karl-Erik Schmitz samling (1988-1990) –> KNF:s auktion Schmitz 3:390 (1990) –>?–> MISAB 12 (2014) –> G.Jönssons samling

Bild saknas från KNF:s auktion, men detta är ju det enda kända exemplaret. KNF:s kommentar “ätsidan med rispor” stödjer också proveniensen. (Foto MISAB 12)