Typsida – Kristina – 1 Mark typ 5

Myntfakta:

Stockholm     1647-1648     5,51 g     27,5-29,5 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör:  osäkert

Typ 5:1     1647               sm 71            RR

(Foto SNF 138)