Typsida – Kristina – ½ Riksdaler typ 2-3

Myntfakta:

Stockholm     1641-1647 och 1652

1638 års myntordning:     14,39 g     36-37 mm     87,8% silver

1643 års myntordning:     14,63 g     34,5-37 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1645)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1645-1646)     mm AG

                         Daniel Kock      (1646-1647)     utan mm

                         Mikael Hack      (1652)     “glödhakar”

Gravör:  Petter Michelsson

1638 års myntordning; Antony Grooth som myntmästare

Typ 2:1     1641     utan mm          sm 26           RR

Typ 2:2a     1642     mm AG vid huvudet          sm 27a           

Typ 2:2b     1642     mm AG bredvid benen          sm 27b           

Typ 2:2c     1642     mm AG mellan fötterna          sm 27c           

1643 års myntordning; makarna Grooth som myntmästare

Typ 3:1     1643     mm AG          sm 28               S      

Typ 3:2     1644     mm AG          sm 29           

Typ 3:3     1645     mm AG          sm 30                R         

Typ 3:4     1646     mm AG          sm 31a           RRRR

Daniel Kock som myntmästare

Typ 3:5     1646     utan mm          sm 31b           

Typ 3:6     1647     utan mm          sm 32           RRR

Mikael Hack som myntmästare

Typ 3:7     1652     mm “glödhakar”          sm 33           RR

Typ 2:1. Utan myntmästarmärke. (Foto Ahlström 17)

Typ 2:2a med mm AG uppe vid kungens huvud. (Foto MISAB 21)

Typ 2:2b med mm bredvid frälsarens ben. (Foto Aurum 5)