Typsida – Karl XII – 3 Daler sm

Med värdehöjningsstämpel “3 Daler sm”

17/5 1715 blev det en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med en tredjedel. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och blev därför motstämplade med en 50% högre valör.

Myntfakta:

Avesta     1710-1715     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Gravör i Avesta: Anders Wikman

Motstämpeln graverad i Stockholm 1718 (förmodligen) av Zachris Hartwig Arensburg

VariantÅrSm-nrFörekomst
3 stjärnor1686203aunik i Uppsala
Typ 1korslagda dalpilar1710203bRRR
do1711203dRRR
do1712203eRRRR
do1713203fRRRR
Typ 21 stjärna1710203cRRRR
do1713203gunik i Avesta
do1714203iRRRR
do1715203jRRRR
Typ 3krönt B1713203hunik i Avesta

Märket som anger kopparns ursprung som är graverade längst ner på mittstämpeln är dessvärre inte läsbart på denna bild. Det ska dock vara korslagda pilar, vilket betyder att kopparn kommer från Stora Kopparberg och Ljusnarsberg