Typsida – Karl XII – 3 Daler sm

Med värdehöjningsstämpel “3 Daler sm”

17/5 1715 blev det en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med en tredjedel. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och blev därför motstämplade med en 50% högre valör.

Myntfakta:

Avesta     1710-1715     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Gravör i Avesta: Anders Wikman

Motstämpeln graverad i Stockholm 1718 (förmodligen) av Zachris Hartwig Arensburg

       Typ 1:1.     1710          sm 203b

       Typ 1:2.     1711          sm 203c

       Typ 1:3.     1712          sm 203d

       Typ 1:4.     1713          sm 203e

       Typ 1:5.     1714          sm 203f

       Typ 1:6.     1715          sm 203g

På grund av svagprägling syns inte märkningen av kopparns ursprung som är graverade längst ner på mittstämpeln på denna bild. Det ska dock vara korslagda pilar, vilket betyder att kopparn kommer från Stora Kopparberg och Ljusnarsberg