Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1711 – Sm 203d

Värdehöjd till 3 Daler

(3 privata ex enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+, “ärgig”

Ahlström 18 (1978) –>?

(Foto Ahlström 18)

ex 2.

kvalitet 1+

Anders Nyströms samling –> Ahlström 3 (1973) –>+

ex 3.

kvalitet 1/1+, “delvis korroderad, ärg”

Ahlström 49 (1994) –>?–> Ahlström 67 (2003) –> Stanley Aberdeen collection (2003-2015) –> Stack’s auktion 10/1 2015 –>?

(Stack’s foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1+

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1/1+