Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1710 – Sm 203b

Värdehöjd till 3 Daler

(3 privata ex enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+/01, “korroderad”

Nicobar –> Ponterio 39:80 (1990) –>?–> MISAB 41 (2022) –>?

(Foto MISAB 41)

ex 2.

kvalitet 1+

Ahlström 52 (1995) –>?

(Foto Ahlström 52)

ex 3.

“fine, 3 full dates, light to moderate corrosion”

Nicobar –> Ponterio 39:79 (1990) –>?