Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1710 – Sm 203b

Värdehöjd till 3 Daler

(3 privata ex enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+/01, “korroderad”

MISAB 41 (2022) –>?

(Foto MISAB 41)

ex 2.

kvalitet 1+

Ahlström 52 (1995) –>?

(Foto Ahlström 52)