Typsida – Karl XI – 8 Daler sm – Typ 1

Myntfakta:

Avesta och Stockholm     1660-1663

Myntordning 19/4 1649: 14,492 kg

Myntordning 7/3 1660: 12,939 kg

Myntordning 17/11 1660: 12,076 kg

Myntmästare: Isak Kock     (mm “pil”)

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrVikt
kg
VariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst*
Typ 1:1a166014,5CAROLUS XI259bc256ainget privat
Typ 1:1b166012,9CAROLUS259a256b4 privata ex
Typ 1:1c166012,1CAROLUSdodo17 ex totalt
1660
Typ 1:216612602572 ex totalt
inget privat
Typ 1:3a1662lilja under
årtalet
261a25813 ex totalt
2 privata ex
Typ 1:3b1662B under årtalet**261bdo1 ex på KMK
Typ 1:416632622597 ex totalt
2 privata ex
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

**B under årtalet betyder att exemplaret är viktjusterat och ompräglat

Typ 1a, b och c. Stämplarna är lika på dessa, det är bara vikten som skiljer. Myntmästarmärket hittar man längst ner på mittstämpeln (th). Det är en uppåtvänd pil liggande på en ros. (Bertel Tingstöms foto)

Bilden visar den 8 Daler 1660 som såldes på Myntkompaniet 11 i november 2016. Vikten var 13 kg vilket betyder typ . Lär ha tillhört tändstickskungen Ivar Kreuger. (Phileas foto)

Typ 1:3b. Ett exempel på stämplarna på en ompräglad 8 Daler. Mittstämpeln bibehölls men hörnstämplarna präglades med aktuella stampar. Vikten reducerades också genom att kapa bort en del på kortsidan, vilket gjorde att mittstämpeln inte längre låg mitt på plåten. Liljan under årtalet är ersatt med ett B.Se bilden på den hela plåten här nedan. (Bertel Tingströms foto)

En ompräglad och viktjusterad äldre plåt från 1658-1660, nu med det nya årtalet 1662. Här syns tydligt att man kapat bort en del av den vänstra kortsidan vilket gör att mittstämpeln inte längre ligger i mitten. (Foto KMK)