Typsida – Karl XI – 8 Daler sm (Typ 1-3)

Myntfakta:

Avesta och Stockholm     1660-1663

Myntordning 19/4 1649: 14,492 kg

Myntordning 7/3 1660: 12,939 kg

Myntordning 17/11 1660: 12,076 kg

Myntmästare: Isak Kock     (mm “pil”)

Gravör: Johan Michelsson Planting

Ca 14,5 kg     CAROLUS XI

       Typ 1:1.     1660          sm 256a

Ca 12,9 kg     CAROLUS      

       Typ 2:1.     1660          sm 256b          RRR

Ca 12,1 kg     CAROLUS

       Typ 3:1.     1660          sm 256b

       Typ 3:2.     1661          sm 257

       Typ 3:3.     1662          sm 258          RRRR

       Typ 3:4.     1663          sm 259          RRRR

Ompräglade och viktjusterade äldre plåtar (Stockholm)

       Typ 3:5.     1662          sm–

Typ 2:1 och 3:1. Stämplarna är lika på dessa båda, det är bara vikten som skiljer. Myntmästarmärket hittar man längst ner på mittstämpeln (th). Det är en uppåtvänd pil liggande på en ros. (Bertel Tingstöms foto)

Typ 3:5. Ett exempel på stämplarna på en ompräglad 8 Daler. Mittstämpeln bibehölls men hörnstämplarna präglades med aktuella stampar. Vikten reducerades också genom att kapa bort en del på kortsidan, vilket gjorde att mittstämpeln inte längre låg mitt på plåten. Se bilden på den hela plåten längst ner på sidan. (Bertel Tingströms foto)

Bilden visar den 8 Daler 1660 som såldes på Myntkompaniet 11 i november 2016. Vikten var 13 kg vilket betyder typ 2:1. Lär ha tillhört tändstickskungen Ivar Kreuger. (Phileas foto)

En ompräglad och viktjusterad äldre plåt från 1658-1660, nu med det nya årtalet 1662. Här syns tydligt att man kapat bort en del av den vänstra kortsidan vilket gör att mittstämpeln inte längre ligger i mitten. (Foto KMK)