Raritetssidan – Karl XI – 8 Daler sm 1660 – sm 259a

ex 1.

kvalitet 1+/01, (13 kg)

Myntkompaniet 11 (2016) –>?

(Foto Myntkompaniet 11)

ex 2.

kvalitet 1+, (12,94 kg)

KMK –> SNF 114 (1985) –> Gunnar Skoghs samling –>?–> Uppsala Auktionsverk (2017) –>?

Det berättas att Gunnar Skogh, ägare till  grossistföretaget Skoghs Elektriska i Malmö, uttryckt en önskan till Yngve Almer att han ville ha en 8 Daler SM till sin samling. Yngve som vid denna tid, i början av 1980-talet, hade hand om Svensson-samlingen för SNF:s räkning, tyckte att det då nog var ett bra tillfälle att avyttra Svenssons exemplar från 1660 på auktion. Ett besök på KMK gav dock vid handen att plåtmyntet försvunnit. L.O.Lagerqvist som var chef på KMK löste problemet genom att helt enkelt hämta upp en 8 Daler ur KMK:s valv. Det plåtmynt som SNF senare sålde på sin auktion 114 (maj 1985) var alltså KMK:s  exemplar och inte Svenssons  som man angav. Var Svenssons exemplar 1660 hamnade är okänt, men det påstås ha varit i bättre kvalitet än de som är uppräknade på denna sida. (Foto Uppsala Auktionsverk)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “lätt korroderat fyndexemplar”, (12,18 kg)

Hirsch Mynthandel (1970) –>?–> finsk samling –> Ahlström 64 (2001) –>?

(Foto Ahlström 64)

ex 4.

Axel Wennergrens samling –> Ahlströms Mynthandel (1965) –>?

Uppgiften om detta exemplar hittar man i Ahlström 64. (Foto SM-boken)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Sven Svensson –>?