Raritetssidan – Karl XI – 8 Daler sm 1662 – sm 261a

ex 1.

kvalitet 1+/01

Bankmuséet –>?–> troligen Hjalmar Wennerths samling (1935-1967) –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 7 (1974) –> Ahlström 10 (1975) –>?–> till Abos samling i mitten av 1990-talet

(Foto Ahlström 10)

ex 2.

O. P. Eklunds samling (-1947) –> E. Öström, Kalifornien –>?–> NASCAs auktion i dec 1980 –> Ahlströms Mynthandel –> Westerlunds Mynthandel –> Timmermansordens samling

Timmermansorderns samling får också anses vara privat. (NASCAs foto)