Varianter till typ 24:3

Varianter till 2 Mark 1673 med bar hals och krontyp G (Bon 310-318)

a. Bon 310. CAROLVS och SVECIAE, inga punkter i omskriften, 7 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. (Foto Ahlström 54)

b. Bon 310var. Som föregående men en punkt efter M i valören. (Foto Ahlström 33)

c. Bon 311. Som föregående men varierade siffror i årtal och valör. (Foto Bonde 5)

d. Bon 312. CAROLVS och SVECIAE, 3 punkter i omskriften, 7 blad i kransen, 1 ögla och 2 bandändar i rosetten. Ingen romersk 1:a i årtalet som bon 314 har. (Foto saknas)

e. Bon 313. CAROLVS och SVECIAE, 4 punkter i omskriften, 9 blad, 1 ögla och 2 bandändar. (Foto saknas)

f. Bon 313var. Som föregående men punkt efter M i valören. Alltså åtsida e, frånsida b. (Foto Bonde 3)

g. Bon 314. CAROLVS och SVECIAE, 3 punkter i omskriften, 7 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Beskrivningen är lik bon 312 men här är det en romersk 1:a i årtalet. (Foto Ahlström 21)

h. Bon 315. CAROLUS och SUECIAE, 1 punkt i omskriften (slutpunkt), 9 blad, 1 ögla och 2 bandändar. (Foto saknas)

i. Bon 315var. Verkar vara mycket lik Bonniers ex och i Bondekatalogen hade man också angett Bon 315. Detta ex saknar dock punkt efter SUECIAE och då kan det inte vara rätt. (Foto Bonde 5) 

j. Bon 316. CAROLUS och SUECIAE, 4 punkter i omskriften, 9 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Det ska dock sägas att detta ex är kontramarkerat med Strassbourgs vapen, vilket Bonniers ex inte var. (Foto MISAB 13)

k. Bon 317. CAROLUS och SUECIAE, 2 punkter i omskriften, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. (Foto MISAB 2)

l. Bon 317var. Som föregående men punkterna i omskriften på andra ställen. (Foto MISAB 13)

m. Bon 318. CAROLUS och SUECIAE, 4 punkter i omskriften, 9 blad, 1 ögla och 1 bandända. (Foto Ahlström 50)