Varianter till typ 24:4

Varianter till 2 Mark 1674 med bar hals och krontyp G

a. Bon 319. CAROLVS, inga punkter i omskriften, 7 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. (Foto Ahlström 33)

b. Bon 320. CAROLVS, 3 punkter i omskriften, 12 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. (Foto MISAB 3)

c. Bon–. Ett ex med 4 punkter i omskriften, vilket saknades hos Bonnier 1674. (Foto Ahlström 57)

d. Bon 321. CAROLUS, inga punkter i omskriften, 12 blad, 1 ögla och 2 bandändar. (Foto Ahlström 10)

e. Bon 322. CAROLUS, 5-uddiga stjärnor i omskriften, 7 blad, 1 ögla och 2 bandändar. (Foto Ahlström 29)

f. Bon 323. CAROLUS, 6-uddiga stjärnor i omskriften, 9 blad, 2 öglor och 2 bandändar. (Foto MISAB 8)

g. Bon 324var. CAROLUS, 6-uddiga stjärnor, 9 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Det verkar vara ett skrivfel i Bonniers bok; rosetten är tydligt avbildad med 1 ögla, men i beskrivningen står det att det ska vara 2. Det är ändå inget tvivel om att åtsidan är densamma som på Bonniers mynt. Frånsidan är däremot osäker eftersom det står “årtalssiffror jämnstora”. (Foto MISAB 13)

h. Bon 325. CAROLUS, 7-uddiga stjärnor, 9 blad, 2 öglor och 2 bandändar. De två sista årtalssiffrorna större än de första. (Foto Bonde 6)