Varianter till typ 12A med mm “pil”

Varianter till 2 Mark 1664 med harnesk och fältbindel med fransar vid axeln; hel omskrift med CAROLUS REX SVECIAE; frånsida med mm “pil” och en romersk 2:a i valören. Sveakronorna utgörs av olika varianter av SM-bokens B-kronor. (bon 169-175)

a. Bon 169. Krontyp B med 4 parallella ränder i kronringarna. (Foto MISAB 2)

b. Bon 170. Som föregående fast kronringar med punkter på bred mittrand. (Foto saknas)

c. Bon 171. Som “a” men med varierat porträtt.

d. Bon 172. Som föregående men med smalare porträtt. Bonniers exemplar var kontramarkerat med Strassbourgs vapen. Senast det exemplaret hördes av så låg det i en samling i Moskva. (Foto saknas)

e. Bon 173 med 11 blad i kransen och rutkolon efter M. Krontyp B men med dubbla kronbågar ovanför kronringen. (Foto Aurum 5)

f. Bon 174. Som föregående men med punkt efter M. (Foto saknas)

g. Porträtt med 10 blad i kransen och sveakronor med dubbla kronbågar. (Foto Ahlström 30)

h. Bon 175. Frånsida som “a” men med annat porträtt. (Foto Bonde 1)