Typsida – Karl XI – 2 Daler sm (Typ 8)

Myntfakta:

engis     1675 och 1693     2,721 kg     kopparn från Svappavara

Stämplarna graverade i Avesta

Gravörer: Johan Michelsson Planting     (1675)

          Anders Wikman     (1693)

Graverat av Planting     årtalet på fältet

       Typ 8:1.     1675          sm–

Graverat av Wikman     årtalet i omskriften

       Typ 8:2.     1693          sm 327

Tingström listar ytterligare 11 årtal i intervallet 1676-1689 då det enligt mynträkenskaperna ska ha slagits 2 Daler sm i Kengis. Så vitt det är känt har inte ett enda exemplar av dessa årtal bevarats till våra dagar.

Typ 8:1 1675 (Bertel Tingströms foto)

Typ 8:2 1693. Monogrammet AIR, som 1693 fanns på både mittstämpel och hörnstämplar, står för brukets båda grundläggare A. och I. Reenstierna. (Bertel Tingströms foto)