Typsida – Karl XI – 2 Daler – Kengis

Myntfakta:

Kengis     1675 och 1693     2,721 kg     kopparn från Svappavara

Stämplarna graverade i Avesta

Gravörer: Johan Michelsson Planting     (1675)

          Anders Wikman     (1693)

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 4:11675333unik i
Helsingfors
Typ 4:21693334327unik på KMK

Tingström listar ytterligare 11 årtal i intervallet 1676-1689 då det enligt mynträkenskaperna ska ha slagits 2 Daler sm i Kengis. Så vitt det är känt har inte ett enda exemplar av dessa årtal bevarats till våra dagar.

Typ 4:1 1675 (Bertel Tingströms foto)

Typ 4:2 1693. Monogrammet AIR, som 1693 fanns på både mittstämpel och hörnstämplar, står för brukets båda grundläggare A. och I. Reenstierna. (Bertel Tingströms foto)