Typsida – Karl XI – 1 Öre sm

Myntfakta:

Avesta     1669, 1673, 1675-1680 och 1683-1686     koppar

1669 års myntordning: 49,4 g     46-47 mm

1674 års myntordning: 42,5 g     45,46 mm

1680 års myntordning: 40,5 g     46-46,8 mm

Myntmästare: Abraham Cronström     inget mm     (1669)

             efter 1669 utsågs ingen myntmästare

Gravör: Johan Michelsson Planting

Ca 49,4 g

       Typ 1:1.     1669          sm 344

       Typ 1:2.     1673          sm 345          varianter

Ca 42,5 g

       Typ 2:1.     1675          sm 346

       Typ 2:2.     1676          sm 347

       Typ 2:3.     1677          sm 348

       Typ 2:4.     1678          sm 349

       Typ 2:5.     1679          sm 350

Ca 40,5 g

       Typ 3:1.     1680          sm 351

       Typ 3:2.     1683          sm 352

       Typ 3:3.     1684          sm 353

       Typ 3:4.     1685          sm 354

       Typ 3:5.     1686          sm 355

(Foto Aurum 6)