Varianter till 1 Öre SM 1673

1673 förekommer ett flertal varianter på 1 Öre sm, dels på åtsidans krona och dels på frånsidans bitecken.

KronaBiteckenFörekommer årNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:2aAros1669-1673353a345aganska vanlig
Typ 1:2bBros1673353bR**
Typ 1:2cAliten stjärna1673353c345bganska vanlig
Typ 1:2dAstor stjärna1673-1686353d345cganska vanlig
Typ 1:2eAlilja (eld)*1673353e345dfler än 15 ex
Typ 1:2fBlilja (eld)*1673353f345efler än 15 ex
*Förr kallades bitecknet “lilja” men nu är det en “eld”

**Svårt att göra en inventering av antal av en nytillkommen variant. Den göms bland en stor mängd försäljningar utan bild.

Till vänster den vanliga A-kronan som användes alla år 1669-1686. Till höger den dubbelbågiga B-kronan som förekommer endast 1673.

Till vänster visas den ros som användes 1669 och 1673. De båda bilderna i mitten visar en lilja och en liten stjärna vilka användes enbart 1673. Den stora stjärnan till höger användes 1673-1686