Varianter till typ 1:2

1673 förekommer ett flertal varianter på 1 Öre sm, dels på åtsidans kronor och dels på frånsidans bitecken.

a.     krona A och en ros          1669-1673     sm 345a

b.     krona A och en lilja          1673          sm 345d

c.     krona B och en lilja          1673          sm 345e

d.     krona A och en liten stjärna     1673     sm 345b

e.     krona A och en stor stjärna     1673-1686     sm 345c    

Till vänster den vanliga A-kronan som användes alla år 1669-1686. Till höger den dubbelbågiga B-kronan som förekommer endast 1673.

Till vänster visas den ros som användes 1669 och 1673. De båda bilderna i mitten visar en lilja och en liten stjärna vilka användes enbart 1673. Den stora stjärnan till höger användes 1673-1686