Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1675 (stort porträtt)

ex 1.

kvalitet 01/0

?–> Sviss Bank Corporation 29 (1992) –> Claes-Olof Algårds samling (1992-1999) –> Ahlström 60:418 (1999) –>?

(Foto Ahlström 60)

ex 2.

kvalitet 1+, “små repor, något bucklig”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> köpare 4

(Foto Bonde 5)

ex 3.

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess, Frankfurt am Main, auktion i maj 1911 –>?

Dålig bild, men det är ju helt klart att det inte är samma ex som något av ovanstående. Däremot kan det givetvis vara Svenssons ex nedan. (Hess foto)

Försäljningar där foto saknas:

Sven Svensson –> SNF 154 (2007) kvalitet 1/1+, “varit infattad”