Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1675 (stort porträtt)

ex 1.

kvalitet 1+, “små repor, något bucklig”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Berndt Göhles samling (nr 25)

(Foto Bonde 5)

ex 2.

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess, Frankfurt am Main, auktion i maj 1911 –>?

Dålig bild, men det är ju helt klart att det inte är samma ex som något av ovanstående. Däremot kan det givetvis vara Svenssons ex nedan. (Hess foto)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “varit infattad”

Sven Svensson –> SNF 154 (2007) –> Berndt Göhles samling (nr 24)

(Foto från Göhles bok)

ex. (ej längre i privat ägo)

kvalitet 01/0

Förmodligen regalskeppet “Kronan” –>?–> Sviss Bank Corporation 29, Zürich (1992) –> Claes-Olof Algårds samling (1992-1999) –> Ahlström 60:418 (1999) –>?–> Smålands Museum

(Foto Ahlström 60)