Typsida – Karl XI – 1 Daler sm (Typ 8)

Myntfakta:

Avesta     av koppar levererat av privata personer eller företag     1,360 kg

Gravörer: Johan Michelsson Planting     (1674-1686)

          Anders Wikman     (1689-1691)

Stämplarna graverade av Planting

       Typ 8:1.     1674          sm 302

       Typ 8:2.     1675          sm 304

       Typ 8:3.     1676          sm 305

       Typ 8:4.     1677          sm 306

       Typ 8:5.     1678          sm 307

       Typ 8:6.     1679          sm 308

       Typ 8:7.     1680          sm 309

       Typ 8:8.     1681          sm 310

       Typ 8:9.     1682          sm 311

       Typ 8:10.     1683          sm 312

       Typ 8:11.     1684          sm 313

       Typ 8:12.     1685          sm 314

       Typ 8:13.     1686          sm 315

Stämplarna graverade av Wikman

       Typ 8:14.     1689          sm 316

       Typ 8:15.     1690          sm 317

       Typ 8:16.     1691          sm 318

De 3 stjärnorna på mittstämpeln är märket som visar att kopparn kommer från privata leverantörer. (Bertel Tingströms foto)

Gravören Johan Michelsson Planting dog 1688. Mycket tyder på att han var sjuk en tid före och att detta är en bidragande orsak till att plåtmyntsproduktionen avstannade 1687-1688. När Anders Wikman anställdes 1689 kom tillverkningen igång igen.